• Privacybeleid
  • Rechtsgeldig

Privacy beleid

Wanneer u een gedrukte catalogus aanvraagt, zenden we uw details aan uw dichtstbijzijnde Barlow Tyrie dealers, tenzij u ons vraagt dit niet te doen binnen zeven dagen. Wij delen geen gegevens mee aan derden.
Wij kunnen u een nieuwsbrieven e-mailen, waarvan u kan verkiezen deze niet te ontvangen op dat moment.

Onze Clearance-Website maakt gebruik van de instelling "Alle Cookies toestaan" voor de beste ervaring. Als u erom wordt gevraagd, klikt u op "Cookies Accepteren" om de site verder te gebruiken.

Contact

Als er vragen bestaan over dit privacy beleid kan u contact met ons opnemen met behulp van de onderstaande informatie:

Barlow Tyrie Ltd
Springwood Drive
Braintree, Essex CM7 2RN
UK
info@teak.com
+44 (0)1376 557600

Copyright

Het reproduceren en opnieuw gebruiken van op de website van Barlow Tyrie Limited (het bedrijf) verstrekte gegevens zonder voorafgaande toestemming van het bedrijf, de eigenaar van het auteursrecht, is strikt verboden. Als u een bedrijf of een particulier bent en u op uw homepage graag een link wilt aanbrengen naar een onderdeel van de website van Barlow Tyrie, dan moet u daarover met ons overleggen door contact met ons op te nemen op dit adres (info@teak.com).

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, ontwerprechten (waaronder zowel gedeponeerde als niet gedeponeerde, indien van toepassing), handelsmerken, octrooien, knowhow, vertrouwelijke informatie, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten (tezamen zonder beperkingen 'de Intellectuele Eigendom') van of in verband met de producten berusten en zullen blijven berusten bij het bedrijf. Het moet worden erkend dat op grond van het exclusieve recht op de intellectuele eigendom van het bedrijf dat dit niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag worden gebruikt.

Disclaimer

Barlow Tyrie Limited behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle vermelde gewichten en afmetingen zijn benaderingen. De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Barlow Tyrie Ltd zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor eventuele schade van welke aard dan ook als gevolg van gederfde winsten, verloren geraakte gegevens of bedrijfsstoringen voortvloeiende uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van enig onderdeel van deze site.